Introductie

Hallo, leuk dat je mijn site bezoekt!

Welkom in mijn wereld. Ik hoop dat ik je op afstand al weet te boeien! Misschien droomde je hier als klein jongetje al van, of misschien ben je je nog maar sinds kort bewust van je gevoelens.

Ik begrijp dat dit vaak stiekem dient te gebeuren omdat mensen bang zijn voor ontdekking of omdat men denkt niet normaal te zijn. Wat als je partner erachter komt, of je baas?

Maar door je verlangen als iets fout te zien, iets wat niet normaal is, degradeer je de Meesteres ook tot iets wat fout is. Iets wat niet hoort. Vreemd genoeg leid ik mijn leven in alle openheid, omdat ik er niets fout aan kan ontdekken.

Iets wat fout voelt, daar begin ik zo wie zo niet aan.

Ik neem aan dat je volwassen bent en je eigen beslissingen durft te nemen, net als dat ik dat doe.
Ik ben er ook heilig van overtuigd dat ieder mens recht heeft op een stukje helemaal van zichzelf.
Een stukje wat je met niemand hoeft te delen, gewoon omdat het alleen van jou is.

En nog even dit;

Een zweep hoeft geen sporen achter te laten en een voorbind dildo hoeft niet altijd pijn te doen, mits de juiste persoon deze voorwerpen hanteert.
“Maar ‘echte’ Meesteressen zijn duur!” hoor ik vaak. Ja, dat klopt. Veiligheid heeft een prijs.
Maar het is fijn om je geen zorgen te hoeven maken wanneer je vast gebonden ligt of staat, toch?

Wil je erover praten op een normale manier, zonder afgesnauwd te worden? (Hoewel dat ook heel lekker kan zijn)
Neem dan gerust een keer contact met mij op.

Vriendelijke groet,

Meesteres Misty

 

English version

 

Hello, thanks for visiting my site!

Welcome to my world. I hope I already know how to captivate you from afar! Maybe you already dreamed about this as a little boy, or maybe you’re only just starting to be aware of your feelings.

I understand that this often must be done secretly as people are afraid of discovery, or because it is thought not to be normal. What if your partner finds out, or your boss?

But because you view your desires as something wrong, even abnormal, you thereby degrade the Mistress into something also wrong. This is not right. Strangely enough, I live my life openly, because I do not find anything wrong about it.

If something feels wrong, I will not do it.

I assume you are mature and dare to make your own decisions, just as I do.
I am also convinced that every person being is entitled to a part totally for themselves.
A part of which you don’t have to share with anyone, simply because it is yours alone.

I also understand that there is a lot of chaff among the wheat and that you are careful. Understandable.
That’s why I have a 0906 number. You will remain anonymous and will save yourself the cost of a prepaid subscription! And I think it’s brave! Even though you call me for just five minutes, you demonstrate that you are serious and I value that.

And just this;

A whip need leave no traces and a dildo is not always painful, provided the right person uses these objects.
“But ‘real’ Mistresses are expensive!” I often hear. Yes that’s right. Security has a price.
But it’s nice being worry-free when you’re lying or standing all tied up, right?

Want to talk about it in a normal way, without being shouted at? (Although that can be very nice)
Please feel free to just get in touch with me.

Sincerely,

Mistress Misty